REGULAMIN ROZGRYWEK
Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach (PLKnW)
sezon 2023/2024
  1. Rozgrywki organizowane są w celu wyłonienia Mistrza Polski w koszykówce na wózkach.
  2. Rozgrywki odbędą się systemem „każdy z każdym” – dwie rundy.
  3. Play-off o miejsca 1-4 dla najlepszych 4 drużyn sezonu zasadniczego, dwu mecz o miejsca 5-6 dla zespołów z miejsc 5 i 6 sezonu zasadniczego.
  4. Zespoły zgłoszone do rozgrywek:
  • Orto-Medico Scyzory Kielce Stowarzyszenie Sportowe
  • KSS Mustang Konin
  • Górnik TOYOTA Wałbrzych
  • IKS GTM Konstancin
  • For Heroes Kraków
  • IKS 2017 Poznań

1. Przyjęcie zespołów do rozgrywek oraz uprawnienie zawodników do gry jest dla klubów  nieodpłatne
2. Inne koszty udziału w rozgrywkach ponoszą kluby
3. W rozgrywkach mogą brać zawodnicy spełniający regulamin klasyfikacji (zał 2.)
4. Łączna liczba pkt. medycznych zawodników przebywających na boisku – 14,5pkt*
5. Zawodnik tzw. Młodzieżowiec (ur. 2002 i mł) może występować w dwóch  drużynach jeśli klub zgłosił do rozgrywek dwa zespoły. (I i II liga).
6.  Drużyna za zwycięstwo otrzymuje 2 pkt., pokonany 1 pkt, walkower – 0 pkt.

a/ w przypadku równej ilości punktów decyduje bilans bezpośrednich spotkań.
b/ w przypadku większej ilości drużyn o tej samej ilości punktów decyduje współczynnik (rzucone/stracone)
c/ Jeżeli dalej jest taki sam współczynnik decyduje ilość rzuconych punktów.

7. Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe do 31.01.2024.
8. Drużyna ukarana walkowerem zobowiązana jest do uiszczenia kary finansowej 500zł.
Należność płatna na podstawie otrzymanej noty na konto Pzkosz.
9. Dwa walkowery w sezonie skutkują automatycznym wykluczeniem zespołu z rozgrywek.
10. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy którzy podpisali zobowiązanie do reprezentowania barw danego klubu na sezon rozgrywkowy 2023/24 i nie posiadają ważnej umowy kontraktowej z innym klubem, oraz zostali wpisani na listę zgłoszeniową przez klub.
11. Kluby przed przystąpieniem do rozgrywek muszą posiadać aktualne ubezpieczenie zawodników.
12. Zawodnicy wpisani do protokołu zawodów celem dopuszczenia do rozegrania meczu muszą posiadać ważne badania lekarskie. (książeczka zdrowia sportowca).
13. Weryfikacja zawodników przed zawodami odbywać się będzie przez sędziów boiskowych na podstawie potwierdzonych przez PZKosz list zawodników (system ESOR).

a) Zawodnicy mają obowiązek posiadać na zawodach dokument ze zdjęciem / np. dow.osobisty / przeznaczony do ewentualnego potwierdzenia i weryfikacji tożsamości zgodnej z listą zgłoszeniową.

14. Godzinę (mecz nie może się rozpoczynać wcześniej niż o godz. 12:00) i datę meczu (sobota lub niedziela) ustala gospodarz każdego meczu po wcześniejszym przesłaniu propozycji do PZKosz i uzyskaniu akceptacji – 10 dni przed rozpoczęciem meczu. Komunikat organizacyjny dla drużyny gości na 7 dni przed rozpoczęciem meczu.
15. Istnieje możliwość zmiany terminu spotkania po uzyskaniu pisemnej zgody drużyny przeciwnej i akceptacji zmiany przez Pzkosz.
16. Organizator rozgrywek (PZKosz) ma prawo do zmiany terminu meczu z urzędu.
17. Protokoły zawodów / oryginały/ organizatorzy meczu zobowiązani są do przesyłania pocztą na adres PZKosz z dopiskiem „wózki” w pierwszy dzień powszedni po zawodach. Polski Związek Koszykówki, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
18. Dodatkowo Organizator meczu zobowiązany jest do przesłania bezpośrednio po meczu scanu lub zdjęcia protokołu zawodów na adres wozki@pzkosz.pl
19. W sprawach spornych lub nie ujętych regulaminem rozstrzyga Polski Związek Koszykówki.