Arkadiusz Pilch

nr 12
Brief info

Peudonim: Wulkan
Pkt. med.: 1,5
Pozycja: rozgrywający
Poprzedni klub: brak
W IKS od: 1998 roku